Hidro i termo izolacija

Zaštita arhitektonskih objekata od štetnih uticaja vode i vlage jedan je od presudnih faktora koji utiču na dugotrajnost građevinskih konstrukcija i samih objekata, ali i na zdravlje ljudi. Termička i zvučna izolacija izuzetno je važna za udobnost, uštedu energije i dugotrajnost građevine. Međutim, izolacija ima sve širu primenu i kod izgradnje objekata infrastruktrure, i značajnu ulogu u upravljanju vodnim resursima i zaštiti životne sredine od uticaja industrije, saobraćajnica, deponija otpada… Zato je podjednako važna primena hidroizolacije i termoizolacije u visoko i niskogradnji.

Hidroizolacioni materijali

 • Kondor
 • Bitulit
 • Bitumen
 • Ter papir
 • Poliazbitol
 • Alu flex
 • Terar plast

Termoizolacijoni materijali

 • Staklena (mineralna) vuna
 • Kamena vuna
 • Tehničke izolacije
 • Stiropor

Na našem stovarištu možete da pronađete proizvode sledećih proizvođača:

Comments are closed.