Gvožđe

Primena gvožđa u građevini u početku je imala dekorativnu ili praktičnu primenu, a ne strukturnu. U arhitekturi i enterijeru, gvožđe se koristi za izradu kapija i okova, rešetki, stepenišnih ograda, nadstrašnica, tremova i slično.

Betonsko gvožđe ili armatura se koristi u građevinarstvu za pravljenje konstruktivnih elemenata u kombinaciji sa betonom. Beton koji u sebi sadrži armaturu nazivamo armirani beton. Betonsko gvožđe možemo podeliti na glatku armaturu GA i rebrastu armaturu RA.

Na našem stovarištu možete da pronađete sledeće proizvode od gvožđa:

 • Glatka armatura svih profila
 • Rebrasta armatura svih profila
 • Aluminijumski gelenderi
 • Kvadratne cevi
 • Pravougaone cevi
 • Okrugle i okrugle precizne cevi
 • Ovalne – elipsoidne cevi
 • Zatvoreni D profili
 • ZP profili
 • Građevinski podupirači i tronošci
 • Ramovska skela
 • Obostrano nosive mreže
 • Uzdužno nosive mreže
 • Eksere
 • Paljenu žicu
 • Kapije
 • Alu ograde

Comments are closed.